Cookies & personuppgifter

Cookies

Vi använder cookies för att anpassa innehåll, visa innehåll från externa källor och analysera trafiken på webbplatsen. Observera att vissa innehållselement kanske inte visas korrekt om du endast har accepterat nödvändiga cookies.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. På denna webbplats använder vi både egna cookies och cookies som sätts av tredjeparter.

Användningen av cookies regleras av "Förordning om krav på information och samtycke vid lagring av eller tillgång till uppgifter i slutanvändares terminalutrustning", som kan läsas på rättsinformation.se. Lagen fastställer att vi kan lagra cookies på din enhet om de är strikt nödvändiga för att säkerställa leveransen av den tjänst du uttryckligen har begärt att använda. För alla andra typer av cookies måste vi inhämta ditt samtycke.

Nedan på denna sida kan du se din samtyckesstatus samt tidpunkten för ditt senaste givna samtycke. Du kan också när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke på denna sida.

Personuppgiftspolicy

Sekretesspolicyn förklarar VIAMAJA ApS policy avseende insamling och användning av den information vi samlar in när du besöker https://viamaja.se/ ("Tjänsten") Sekretesspolicyn beskriver dina integritetsrättigheter och hur du skyddas enligt sekretesslagar.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till insamling och användning av informationen i enlighet med denna sekretesspolicy. Använd inte vår tjänst om du inte samtycker till insamling och användning av informationen enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Denna integritetspolicy har skapats med hjälp av Cookiescript Privacy Policy Generator.

VIAMAJA ApS har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Detta kan ske utan föregående meddelande.

VIAMAJA ApS kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på https://viamaja.se/-webstedet.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
INFORMATION SOM VI SAMLAR IN
När du använder vår tjänst kommer du att bli ombedd att förse oss med personlig information som används för att kontakta eller identifiera dig. https://viamaja.se/ samlar in följande information:

Användningsdata

 • Ditt namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Hemadress
 • Betalningsuppgifter

Användningsdata omfattar följande:

 • IP-adress (Internet Protocol) för datorer som besöker webbplatsen
 • Förfrågningar på webbplatsen
 • Hänvisande webbsidor
 • Den webbläsare som används för att komma åt webbplatsen
 • Tid och datum för åtkomst

HUR VI SAMLAR IN INFORMATION
https://viamaja.dk/ samlar in och tar emot information från dig på följande sätt:

 • När du fyller i ett registreringsformulär eller på annat sätt lämnar din personliga information.
 • När du interagerar med vår tjänst.

Din information kommer att lagras i upp till 730 dagar efter att du stängt ditt konto. Dina uppgifter kan sparas under längre perioder för rapporterings- eller registerändamål i enlighet med tillämplig lag. Information som inte identifierar dig personligen kan sparas på obestämd tid.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION
https://viamaja.dk/ kan använda din information för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst och övervaka användningen av vår tjänst.
 • För andra ändamål. VIAMAJA ApS använder din information för dataanalys för att identifiera användningstrender eller för att bedöma effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer, där det är rimligt. Vi använder din information för att utvärdera och förbättra vår Tjänst, våra produkter, tjänster och marknadsföringsinsatser.
 • Hantera ditt konto. Dina personuppgifter kan möjliggöra åtkomst till flera funktioner i vår tjänst som är tillgängliga för registrerade användare.
 • Riktad annonsering. Dina personuppgifter kommer att användas för att förbättra reklaminsatser som är relevanta för dina specifika intressen.
 • Marknadsförings- och reklaminitiativ. VIAMAJA ApS kommer att använda icke-specifik information som samlats in från dig för att förbättra våra marknadsföringsinsatser.
 • Administration av ditt konto. Din e-postadress, ditt telefonnummer, dina profiler på sociala medier och annan information om ditt användarkonto kommer att användas för att hantera beställningar som görs via vår Tjänst.
 • Information om administration. Dina personuppgifter kommer att användas som en del av driften av vår webbplats administrationspraxis.
 • Tvistlösning och skydd av webbplatsen. Din information kommer att användas i händelse av en juridisk tvist för att lösa problem relaterade till vår tjänst

HUR VI DELAR DIN INFORMATION
VIAMAJA ApS kommer att dela din information, när det är tillämpligt, i följande situationer:

 • Med ditt samtycke. VIAMAJA ApS kommer att dela din information för alla typer av ändamål med ditt uttryckliga samtycke.

DELNING MED TREDJE PART
Alla tredje parter som vi delar din information med måste uppge det syfte för vilket de avser att använda din information. De ska endast behålla din information under den tidsperiod som anges när de begär den informationen. Tredjepartsleverantören får inte samla in, sälja eller använda dina personuppgifter på annat sätt än vad som är nödvändigt för att uppfylla det angivna syftet.

Din information kan delas med en tredje part av skäl som inkluderar:

 • Information om analyser. Din information kan delas med analysverktyg online för att spåra och analysera trafiken på webbplatsen.
 • Förbättring av vår tjänst. Din information kan delas med tredjepartsleverantörer för att förbättra vår tjänst och/eller interaktion med leverantörer.
 • Betalningshantering och återvinningstjänster. Din information kommer att användas för att behandla betalningar i händelse av ett köp, återbetalning eller annan liknande begäran.
 • Marknadsföringsinitiativ. Din information kommer att användas för att generera och skicka nyhetsbrev, e-postmarknadsföring, reklam och mer.
 • Förbättring av riktade annonskampanjer. VIAMAJA ApS samarbetar med tredjepartsleverantörer för att förbättra riktade annonskampanjer.
 • Om du väljer att lämna sådan information vid registrering eller i andra sammanhang ger du VIAMAJA ApS tillstånd att använda, dela och lagra denna information på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy.

Din information kan delas av ytterligare skäl, inklusive:

 • Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar eller domstolsbeslut.
 • Svar på påståenden om att din användning av vår tjänst kränker tredje parts rättigheter.
 • Verkställa avtal som du ingår med oss, inklusive sekretesspolicyn.